Általános Szerződési Feltételek


A szolgáltató adatai:

 • A purplemeeple.hu tulajdonosa: Purple Meeple Magyarország Kft.
 • Cégjegyzékszáma: 01 09 177600
 • Adószáma: 24692360-2-43
 • Pénzforgalmi száma: 11705008-20503309-00000000
 • Székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30. B.ép.
 • Képviselő: Aczél Zoltán ügyvezető
 • Központi e-mail cím: info@purplemeeple.hu

A tárhelyet üzemeltető adatai:

 • A tárhely szolgáltató üzemeltető neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
 • Székhelye: 2049 Diósd, IV. Béla Király u. 48.
 • Elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@abplusz.hu
 • Adószám: 21586091-2-13
 • Cégjegyzékszám: 01-06-757647

Ügyfélszolgálat (vevőszolgálat):

Ügyfélszolgálat megkeresése írásban: Az info@purplemeeple.hu email címen, illetve a www.purplemeeple.hu Kapcsolatok oldalon elérhető kapcsolati űrlap kitöltésével.

Az Ügyfélszolgálat a következő témakörök kapcsán segít, kezeli a vevői észrevételeket, reklamációkat, információt szolgáltat:

 • Webáruház működése
 • Termékinformáció
 • Akciók
 • Játékfejlesztés
 • Általános kérdések, ajánlatok

A www.purplemeeple.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az oldalon közzétett felhasználói tartalmakat moderálja vagy törölje. A purplemeeple.hu oldalainak frissítése naponta történik.

Érvényesség és hatály

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a purplemeeple.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a purplemeeple.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Webáruház ) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződési feltételekben meghatározott Felek között jön létre.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, ezt Vevő tudomásul veszi. A jelen ÁSZF-ben foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A szerződéskötés nyelve magyar.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok, adatvédelmi tájékoztató

A Purple Meeple Magyarország Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és Vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a Purple Meeple Magyarország Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és Vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást, valamint a Webáruház üzemeltetőjének történő adatszolgáltatást leszámítva a Purple Meeple Magyarország Kft. az általa kezelt adatokat az itt közölteken túl harmadik félnek nem adja át.A Purple Meeple Magyarország Kft. az oldal üzemeltetését a CloudCore Kft.vel közösen végzi, az adatok rendszerezése, statisztikák készítése céljából pedig továbbadja az adatokat a vállalatirányítási rendszerét kezelő Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft-nak, akik ezeket a Purple Meeple Magyarország Kf. adatkezelési irányelveit elfogadva bizalmasan kezelik, más harmadik félnek nem adják ki.

Az adatokat minden módon védi a Purple Meeple Magyarország Kft., különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Kizárólag olyan adatot kér a Purple Meeple Magyarország Kft. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Purple Meeple Magyarország Kft. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A

felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Purple Meeple Magyarország Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A Webáruház mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait.

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e -mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet a Vevő internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan a Vevő meglátogatta Webáruházunkat, de ilyenek a Vevő által használt böngésző beállításai is. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a Vevő személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a purplemeeple.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint a Vevő beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni.

A purplemeeple.hu meglátogatása során rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az ún. naplófájlokban:

 • eszköz, amiről a felhasználó az oldalt böngészi: mobil/desktop
 • használat típusa: oldalletöltés, vagy keresés
 • oldalletöltés esetén a felhasználó által látogatott aloldalaink URL-jei
 • keresés esetén: search term: a felhasználó által keresett keresőszavak
 • a végrehajtott tranzakció minden adatát (termékek neve, mennyisége, ára, kedvezmény mértéke stb.
 • azért, hogy szolgáltatásainkat egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikákat készítünk Google Analytics ill. saját fejlesztésű eszközökkel, a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket.

Az Info tv. 14. § alapján Önnek bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni.

Sütik használata: Weboldalainkon ún. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk a Vevőnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a Vevő által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor a Vevő meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem a Vevő merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a purplemeeple.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.

Amikor rendel tőlünk, a Vevő által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. A Vevőtől kért információk, amelyek a Vevő által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve a Vevő által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül a Vevő adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy a Vevő által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

A Webáruház termékválasztékáról és különleges akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések küldése

Adatait, amennyiben külön regisztrált, hogy küldhet számára a Purple Meeple Magyarország Kft. hírlevelet, fölhasználjuk arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldjünk termékválasztékunkról és a Webáruház egyéb promócióiról, ajánlatairól, új szolgáltatásainkról. Természetesen amennyiben a Vevő nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót. Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a purplemeeple.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket a Vevő által megadott célhelyre küldjük.

Tároljuk és felhasználjuk a Vevő adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a Weboldalon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatátadás harmadik fél részére

Adatait a rendelés teljesítése érdekében kizárólag az áruk kiszállításához szükséges mértékben átadjuk a logisztikai cégeknek és a rendelést kezelő postai ügyintézőknek Végül adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a Vevő nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

A Vevő adatokkal kapcsolatos jogai

A Vevőnek törvény adta joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga. Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli a Vevő beleegyezését, mindig kérjük a Vevő kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését kérjük, hogy a Vevő tiltakozásának/visszavonásának végrehajtása esetleg némi időt vesz igénybe, és hogy az implementálás idején Ön még esetleg továbbra is kaphat tőlünk értesítőket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy arról szóló egyszerű értesítés is.

Megrendelhető termékek köre

A purplemeeple.hu kizárólag saját maga által kiadott termékeket értékesít.

A Purple Meeple Magyarország Kft. az alábbi termékcsoportok kereskedője:

 • Játék, társasjáték
 • Ajándéktárgy
 • Könyv
 • Kiegészítők, kellékek

A termékleírás tartalmazza, illetve tartalmazhatja:

 • a termékkategóriát
 • a termék alapadatait (pl. termékfotó, életkor, nyelv, játékidő, játékosok száma, működés, téma, kiadó, játékcsalád)
 • rövid leírást és díjakat, részletes ismertetőt, értékeléseket, játékszabályt ismertető filmet, letölthető játékszabályt
 • a vételárat (normál ár), mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t is, továbbá a vevő aktuális árát, mely a normál ár által a felhasználó saját állandó kedvezménye által módosított (csökkentett ára), illetve bizonyos esetekben az „akciós árat”, amely egy adott időszakra vonatkozó, minden felhasználó számára egyforma, kedvezményes ár Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Purple Meeple Magyarország Kft. nem tud felelősséget vállalni. Az ezirányú felhasználói, Vevői jelzéseket a Purple Meeple Magyarország Kft. továbbítja a fordító és a gyártó felé. A termék adataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek Webáruházunkban online is megvásárolhatóak. A Webáruházban részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, a képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. .

Regisztráció

A purplemeeple.hu Webáruházban regisztrált felhasználók és vendégvásárlók vásárolhatnak. A vendégvásárlók számára nem jön létre profil, de a tranzakció teljesítéséhez szükséges adataikat tároljuk. A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a Vevő a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Vevő a sikeres regisztrációról emailben értesítést. kap. A Purple Meeple Magyarország Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Vevő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Purple Meeple Magyarország Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a Weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a Vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztráció Facebook felhasználói fiók segítségével is lehetséges, ám a vásárláshoz további adatok megadására is szükség lehet.

A regisztrált felhasználó a webshop regisztrációját bármikor írásban, az Ügyfélszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.

Regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet, oktatási intézmény, klub, civil szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Gazdálkodó szervezet is magányszemélyként regisztrált, majd a számlázási címnél jelzi a Gazdálkodó szervezet nevét, címét, adószámát és többi adatát.

A szerződés létrejötte

A Vevő a fizetésre vonatkozó gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen ÁSZF érvényességét és tartalmát.

A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a Vevő rendelését a Webáruház megkapta; ez azonban nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön értesítéssel igazol vissza.

A Vevő a Weboldalon való regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

A Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevő által tett megrendelés, egyben szerződési nyilatkozat megtétele a Webáruház javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A rendelés menete

A Vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti „Kosárba” gombra kattintva lehet feladni a megrendelést. Az oldal fejlécében található bevásárlókocsi ikonra kattintva megtekinthetők a Kosár tartalma (a kiválasztott termékek), és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.

Ezt követően a „Megrendelem” gombra kattintva lehet eljutni a Megrendelés oldalra, ahol megadható, módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, kért szállítási időpont, és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni.

A megrendelés elküldése után a Vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott hozzánk. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül email-ben vagy telefonon megkeresi a Vevőt.

A megrendelést a Purple Meeple Magyarország Kft. a rendelt termékek rendelkezésre állása esetén 2 munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz vagy a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül megtörténik. Ha a Webáruház és a Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Webáruház legkésőbb a megrendelésnek hozzá való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Webáruházat nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szállítási és fizetési információk

A szállítás Budapesten és vidéken is hétfőtől-péntekig kérhető.

A megrendelt termékek kiszállítását a Purple Meeple Magyarország Kft. futárszolgálaton keresztül vállalja.

Amennyiben a honlapon másképp nem nyilatkozunk, a házhozszállítást a Purple Meeple Magyarország Kft. INGYENESEN biztosítja.

A szállítási és átvételi módok részletei

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Vevőket arról, hogy a 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet

 1. § (5) bekezdése alapján 2014. április 9. napjától kezdődően alapvetően megváltoznak a csomagkiadás szabályai. Az átvevőnek a csomag átvételét bizonyító aláírás előtt be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) valamint ha a csomagot nem a címzett veszi át, közölni kell az átvétel jogcímét is. Abban az esetben, ha a címzett helyett meghatalmazott veszi át a csomagot, akkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást is szükséges kérnünk az átvételi pontjainkon. A személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány elnevezését, betűjelét és a számát, valamint ha a csomagot a címzett veszi át a „Címzett” megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át, akkor az átvétel jogcímeként a „Helyettes átvevő” megnevezést kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni. Az átadási bizonylat tárolása, valamint a meghatalmazás őrzése a vonatkozó szabályoknak megfelelően történik meg. A meghatalmazást az átadási bizonylattal együtt átadó megőrizni köteles. Pick Pack Pont átvétel esetén kétféle fizetési mód közül választhat:

A megrendelést  vevő online bankkártyás fizetéssel tudja teljesíteni a BARION alkalmazás segítségével: a rendelés véglegesítése után a vevő az BARION felületére kerül, ahol biztonságos módon fizetheti ki rendelését bankkártyája segítségével. Ez a fizetési mód csak raktáron lévő termékekre érvényes, előrendelésnél nem választható! Amennyiben a fizetés bármely oknál fogva meghiúsul, a rendelés törlésre kerül.

Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Purple Meeple Magyarország Kft. állítja ki, mindenkor a hatályos számviteli törvény és adójogszabályok által meghatározott adattartalommal.

A megrendeléskor a Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

Online bankkártyás fizetés a BARION modul segítségével.

Elállás jog

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen az info@purplemeeple.com email címen. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles is visszajuttatni a terméket a Webáruháznak (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül). A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállása esetén a Purple Meeple Magyarország Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. Nem köteles azonban visszatéríteni a Vevőnek az esetleges emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. A fenti jogszabály által közölt elállási nyilatkozatmintát és tájékoztatót az alábbi jogszabály mellékleteiben tekintheti meg, másolhatja ki, egyben megismerheti a hivatkozott jogszabály teljes tartalmát. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át!

Garancia, jótállás

Amennyiben az adott termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak, akkor a jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal együtt, a termék fogyasztó részére történő átadástól számított egy évig érvényesíthető. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet helyébe 2014. május 14-én a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szabályai léptek, az abban foglaltak az irányadók minden egyéb, tartós fogyasztási cikknek nem minősülő termék esetében. Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a játékszabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

Panaszkezelés

Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén hozzánk és az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

 • Budapest XIV. kerületi Polgármesteri Hivatal
 • 1145 Budapest, Pétervárad utca 2-4. +36 1 467 23 00
 • Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége
 • 1052 Budapest, Városház utca 7. +36 1 450 2598
 • A Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linkre kattintva találhatók meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., +36 1 488 2131

Vegyes és záró rendelkezések

A felek közötti békés úton nem orvosolható jogviták rendezésében a mindenkor hatályos polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el. A Weboldalon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Purple Meeple Magyarország Kft.-nek. A Purple Meeple Magyarország Kft-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében. A Purple Meeple Magyarország Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Purple Meeple Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A purplemeeple.hu-n keresztül történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A Purple Meeple Magyarország Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a:

 • a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Purple Meeple Magyarország Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes és kerül felszámításra.

Módosítva: 2019. 12.10.